Vosco

Thông tin ngành

Các đối tác

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM
CÔNG TY SKF VIỆT NAM
RUSH ENTERPRISE FOR MARINE SERVICE COPANY

Tỷ giá ngoại tệ

  • Dầu
  • Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco
  • Sơn vosco

Hình ảnh hoạt động

  • Kiểm tra dây nylon buộc tàuKiểm tra dây nylon buộc tàu
  • Nhận dây nylon buộc tàuNhận dây nylon buộc tàu
  • Hình ảnh kho sơn nước SigmaHình ảnh kho sơn nước Sigma
  • Hình ảnh Sơn Bột Tĩnh ĐiệnHình ảnh Sơn Bột Tĩnh Điện
  • Kho vòng biKho vòng bi
  • Tủ vòng biTủ vòng bi