Vosco

Thông tin ngành

Các đối tác

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM
CÔNG TY SKF VIỆT NAM
RUSH ENTERPRISE FOR MARINE SERVICE COPANY

Tỷ giá ngoại tệ

  • Dầu
  • Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco
  • Sơn vosco

Liên hệ


  • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO

  • Địa chỉ : 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Email : vtsc@vosco.vn
  • Điện thoại : 84-225- 3842160/3842967
  • Fax : 84-225- 3842370/3823464

Bạn vui lòng nhập chính xác thông tin bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.


Họ tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
  


Xem Công ty cổ phần TM & DV Vosco ở bản đồ lớn hơn