Vosco

Thông tin ngành

Các đối tác

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM
CÔNG TY SKF VIỆT NAM
RUSH ENTERPRISE FOR MARINE SERVICE COPANY

Tỷ giá ngoại tệ

  • Dầu
  • Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco
  • Sơn vosco

Tin tức hoạt động

Mẫu giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần đợt 2

Đăng lúc : 01 Tháng 06 2016 | Lượt xem : 709

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- *** ----

GIẤY ĐĂNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHẦN 

Đợt 2

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

1.       Cổ đông đăng ký mua:__________________________________________

       Địa chỉ thường trú:  ___________________________________________________

       Địa chỉ liên lạc:­­­­­­­­­­­______________________________________________________

       Số CMTND/ĐKKD:______________Cấp ngày: _____________Nơi cấp: _________

       Tel:______________Mobi:______________ E-mail:_________________________

2.       Số lượng cổ phần sở hữu:           __________________ cổ phần

3.       Số lượng quyền mua sở hữu:      __________________ quyền mua

4.       Số lượng cổ phần đăng ký mua:  __________________cổ phần

Giá đặt mua: __________________ đồng/ 1 cổ phiếu

Thành tiền:     __________________ đồng

       Bằng chữ:     ________________________________________________________

5. Phương thức nộp tiền:             1.Tiền mặt                  2. Chuyển khoản

6. Cam kết:

-  Mua đủ số cổ phần đã đăng ký (Tối thiểu 1.000 cổ phiếu/1 Cổ đông);

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

 

 

 

_____________ , ngày_____ tháng 6 năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

..................................

 

Chia sẻ
Share on Facebook